پاسپورت الکترونیکی چیست و نحوه‌ی اجرای امنیت دیجیتال در گذرنامه‌ها به چه صورت است؟   سیستم های امضای دیجیتال، حفاظت دسترسی، رمزنگاری چیپ و ارتباط سخت افزاری با قرائت گر ها و اسکنر های مخصوص، هرکدام دارای مکانیزم ویژه ای هستند، تا پروژه ی e-passport یا همان گذرنامه های الکترونیکی، با موفقیت اجرا شود. در […]

پاسپورت الکترونیکی و نحوه‌ی اجرای امنیت دیجیتال گذرنامه‌ها   گذرنامه الکترونیکی برای حفاظت از جعل و سو استفاده از پاسپورت های معمولی و مرسوم، که تا چندی پیش کاربرد داشتند و تا کنون نیز، اعتبار و هویت آن ها پا برجاست از تدابیر امنیتی طراحی ، چاپ  هولوگرام و یا محصولات مرتبط با آن مخصوصا […]

09128571198
09128571198