بررسی نکات ایمنی کارگاه‌های تولید آرت ورک

بررسی نکات ایمنی کارگاه‌های تولید آرت ورک


بررسی نکات ایمنی کارگاه‌های تولید آرت ورک (Artwork) هولوگرام‌ های سه‌ بعدی

ساخت هولوگرام به عنوان شئ هنری (Art work) سه بعدی در کارگاه و با میز هولوگرافی نیز امکان پذیر است. در رابطه با ویژگی های میز هولوگرافی و تجهیزات آن مفصلا صحبت خواهیم کرد. ولی قبل از آن باید نکاتی را یاد آور شد که به سلامت انسان صدمه وارد می کند و در هنگام کار ایمنی مناسب رعایت شود.

در کارگاه های هولوگرافی، از مواد و تجهیزاتی مثل لیزر و مواد شیمیایی که می توانند خطرساز باشند. تجربه عملی هولوگرافی در کارگاه باید کاملا آگاهانه و با احتیاط کامل صورت گیرد.

بررسی نکات ایمنی کارگاه‌های تولید آرت ورک

ایمنی برای ثبت هولوگرام

ایمنی در برابر لیزر نور لیزر دارای تمرکز بالایی از سطح انرژی است که می تواند به پوست و از آن مهم تر به چشم آسیب جدی وارد کند. به هیچ وجه نباید مستقیما به پرتو لیزر خیره شد و یا حتی نباید بازتاب آن از یک سطح براق را مشاهده کرد.  برای کار با لیزر باید از تجهیزات ایزوله مناسب و عینک های محافظ استفاده کرد. هم چنین در برخورد با پوست بدن انسان می تواند ایجاد تاول یا سوختگی کند.

ایمنی در برابر مواد شیمیایی-نوری مواد شمیایی برای ظهور و پردازش صفحه ثبات هولوگرام استفاده می شوند که در صورتی که با پوست تماس داشته باشند نیز حساسیت زا هستند و ایجاد سوزش و خارش می کنند و باید از دستکش عایق و تجهیزات مناسب برای کار با این مواد استفاده کرد. علاوه بر آسیب پوستی، بخارات آن نیز برای دستگاه تنفسی مضر است. بدیهی است که به هیچ وجه نباید با چشم تماس داشته باشند.

ایمنی در برابر تجهیزات الکترونیکی در کارگاه های ساخت هولوگرام، برخی از تجهیزات الکترونیکی، همانند زمان سنج و خشک کن ها، در مجاورت بخش خیس کارگاه هستند. منظور از بخش خیس، مرحله ی ظهور و پردازش صفحه ثبت هولوگرام است که با محلول ها و دارو های مختلف شیمیایی کار می شود.

برای استفاده از آن ها باید مراقبت های لازم را رعایت کرد و دست ها را کاملا خشک کرد و سپس از آن ها استفاده کرد.