برسی مشخصات ایران چک ، همانطور که می دانید کپی از ایران چک باعث از بین رفتن تمامی موارد امنیتی آن میشود و در واقع میتوان گفت این مورد از جمله بهترین خاصیت های ایران چک ها می باشد . و از سوی دیگر نیز میتوان گفت واترمارک آن نیز میتواند بسیار حائز اهمیت باشد . همچنین نخ امنیتی که اگر در داخل دستگاه کپی قرار بگیرد این نخ به رنگ سیاه در می آید.  رنگ این ایران چک ها بنفش و در ابعاد ۷۵ در۱۶۰ میلیمتر است.  مشخصات پشت ایران چک: در سمت چپ قسمت وسط عدد ۵۰ بصورت نامرئی وجود دارد که با تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رویت است.  قسمت هایی از پشت چک در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ سبز روشن تغییر می‌یابد.  مشخصات روی چک:  مزین به تصویر بارگاه حضرت امام رضا (ع) در سمت راست، واترمارک تصویر فردوسی در سمت چپ و در خمیره و کاغذ که در مقابل نور از دو طرف ایران چک قابل رؤیت می باشد. نخ امنیتی پنجره‌ای که از نوع هولوگرام و با نوشته ۵۰۰,۰۰۰ به صورت بی رنگ در بطن نخ می باشد. نخ امنیتی پنهان که درون کاغذ قرار گرفته و از نوع فلورسنت و با نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. فیبرهای مرئی که در سطح چک پراکنده است و بدون هیچگونه ابزاری قابل مشاهده است.  طرح مخفی در قسمت کتیبه بالا، عبارت (IRAN CHEQUE 500000) که با تغییر زاویه دید در حالتی که ایران چک به صورت افقی در مقابل چشم قرار گیرد قابل رؤیت می باشد.  کلیه نقاطی که به رنگ بنفش و آبی روی ایران چک نشان داده شده است چاپ برجسته می باشند که با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسائی است.  دارای شماره امنیتی فارسی در قسمت بالا سمت راست که در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلایی تغییر می یابد. همچنین دارای شماره سریال (MICR) با قابلیت کنترل ماشینی درقسمت پائین سمت چپ می باشد. برای چاپ آرم بانک مرکزی در قسمت وسط سطح چک از مرکب حرارتی استفاده شده به گونه ای که با لمس انگشتان دست و افزایش گرما طرح مذکور ناپدید و پس از سردشدن مجدد ظاهر می گردد.  طرح see through (نوع اول) در سمت چپ ایران چک عدد ۵۰۰,۰۰۰ در پشت و روی چک بصورت عمودی و ناقص چاپ گردیده که با قراردادن چک در مقابل نور عدد ۵۰۰,۰۰۰ بطور کامل رؤیت می‌شود. اما از دیگر موارد نیز میتوان به تغییر رنگ مرکب در حین کپی کردن ایران چک اشاره داشت، به اینگونه که رنگ مرکب زیر بارگاه امام رضا (ع) در صورت کپی کردن ایران چک از رنگ نارنجی به رنگ قهوه ای کم رنگ تبدیل میشود که در واقع به آن مرکب ضد کپی گفته میشود .