برچسب امنیتی تخریب شوندههولوگرام مخصوص پلمپ

برای پلمپ انواع بسته بندی ها (ترجیحا مقوایی) می توان از هولوگرام های تخریب شونده استفاده کرد. این نوع هولوگرام ها بسیار حساس هستند و پس از الصاق، هر گونه اقدامی برای جداسازی، لیبل هولوگرام را از بین می برد و فیلم تخریب شده آن کنده می شود. البته هولوگرام های تخریب شونده انواع متفاوتی دارند و طبق نیاز و سلیقه مشتری انتخاب می شود ولی حساس ترین و امنیتی ترین نوع آن هولوگرام تمام تخریب شونده یا در اصطلاح فنی تر، FULL RELEASE هستند که در تصاویر نمونه های مختلف آن را مشاهده می کنید.

  • نمونه اول تخریب رندوم یک هولوگرام اختصاصی است که به ترتیب هولوگرام اصلی، اثر تخریب هولوگرام چسبیده به سطح الصاق و فیلم تخریب شده هولوگرام می باشد.
  • نمونه دوم نیز به همان ترتیب ارائه شده است با این تفاوت که نوع هولوگرام آن شفاف بوده است.