چاپ لیبل ظروف آماده، با وجه پیشرفت بسیار ایران در راستای لیبل و چاپ آن همواره امکان چاپ لیبل روی ظروف آماده IML میسر نمی باشد! چرا که هنوز دستگاه های مناسبی در جهت چاپ لیبل روی ظروف آماده در کشور موجود نیست از همین رو شرکت ها جهت تهیه این نوع از لیبل از کشور های خارجی اقدام میکنند که متحمل هزینه ی بیشتری می گردد.  در روش نوین بسته بندی از طریق IML ،لیبل های چاپ شده و آماده درون قالب های تزریق قرار گرفته و به وسیله پمپ های وکیوم، در محل دلخواه نگه داشته می شوند تا رزین پلاستیک درون قالب تزریق شده و لیبل را احاطه کند. سپس قالب کار خود را انجام داده و محصول نهایی تولید می شود. تمایز اصلی این روش با روش های دیگر در این است که در IML لیبل بخشی از بدنه بسته بندی است در حالی که در روش های دیگر، نیاز به چسب برای چسبانیدن لیبل بر روی ظرف می باشد. یکی از فناوری های دیگر که مشابه ولی ضعیف تر از IML عمل می نماید، فناوری انتقال لیبل به صورت گرمایی (heat transfer) می باشد. درسیستم IML لیبل به صورت کامل بر روی ظرف پیاده می شود و تمامی سطح ظرف را می پوشاند در حالی که در heat transfer بخش هایی از بالا و پایین ظرف خالی می ماند. و همچنین میتوان گفت نوع بسته بندی به واسطه heat transfer نیز از دوام پایینی برخوردار خواهد بود .