هولوگرام هات استامپ مارکدار ، اینگونه هولوگرام ها در واقع روی نواری از یک فیلم در فاصله و اندازه های دقیق قرار میگیرند و در نهایت قادر به چاپ و اثر گذاری طرح از پیش تعیین شده از خود در فاصله های معین می باشند که بصورت رول و با عرض مناسب با طرح، به مشتری ارائه میگردد . همچنین اینگونه هولوگرام ها را تنها دستگاه هات استامپ اتومات میتواند تشخیص دهد .