هولوگرام فرانگیبل ، این نوع هولوگرام از چسبندگی بسیار قوی و بالایی برخوردار می باشد و همچنین این هولوگرام روی نوعی از کاغذ های شکننده و بسیار حساس قرار دارد . از جمله کاربرد های هولوگرام فرانگیبل میتوان به موارد زیر اشاره داشت . ۱- در جهت بسته بندی خوراک دام و کود شیمیایی. ۲- کاربرد در بسته بندی انواع مصالح ساختمانی به مانند سیمان ۳- کاربرد در کاغذ های پلی اتیلن و همچنین گرافیت آلومینیومی ۴- کاربرد برای انواع محصولات شیمیایی. ۵- کاربرد در کاغذ های گرافیت سفید شده به جهت بسته بندی محصولات خوراکی منجمد .