پوستر های هوشمند ، اگر مطلب قبلی را در خصوص پوستر های هوشمند در وبسایت ما مطالعه کرده باشید ، احتمالا قدری با کار اینگونه پوستر ها آشنا شده اید ، از همین رو در این مطلب خواهیم پرداخت به مبحث اعتماد به اینگونه پوستر ها. از آنجا که اطلاعات دیجیتال تگ به صورت بصری قابل خواندن نیستند؛ مهم است که کاربر بداند در هنگام لمس تگ چه اطلاعاتی را دریافت خواهد کرد. راه حل بسیار ساده است و آن قرار دادن  اطلاعات کوتاه و قابل فهم در نزدیکی تگ است.  اگر یک تگ در یک پوستر وجود داشته باشد، مسئله ای وجود ندارد ولی اگر چندین تگ در یک پوستر تبلیغاتی قرار داشته باشد، برای هر کدام باید توضیح مختصر و مفیدی قرار گیرد تا مخاطب به راحتی اطلاعات مورد نظر را دریافت کند. اطمینان و قابل اعتماد بودن از مسائل مهم دیگر در رابطه با پوسترهای هوشمند امانت داری است که به ضمانت رفتاری پوستر هوشمند، طبق انتظارات تعریف شده باز می گردد. هنگامی که کاربر به پوستر هوشمند نگاه می کند، باید به اصالت، اطمینان و اجرایی بودن آن اعتماد کند. این اطمینان باید برای مصرف کننده ایجاد شود که استفاده از اینگونه موارد ضرری برای تلفن همراه وی در پی نخواهد داشت . از همین رو یکی از راحت ترین روش های اعتماد سازی در مشتریان، لوگوی سازنده می باشد .