دستگاه الصاق گرم هولوگرام

جهت الصاق هولوگرام های چاپ گرم (Hot Stamping) می بایست از ماشین آلات ویژه ای استفاده نمود که این ماشین آلات به تناسب نوع محصول انتخاب میگردند. به منظور حفظ سندیت مدارک امنیتی این دستگاه قابلیت چاپ بر روی فویل های خام در اندازه A4 و تا ضخامت ۳mm و حتی روی مدارک در اندازه های کوچک تر که معمولا به صورت کارت های PVC هستند را دارا است. هات استمپ