رهگیری محصول با هولوگرام کد دو بعدی

رهگیری محصول با هولوگرام کد دو بعدی


رهگیری محصول با هولوگرام کد دو بعدی و شماره سریال

رهگیری محصول با هولوگرام کد دو بعدی

کدهای دو بعدی در هولوگرام ، نسل جدید کد ها هستند که نقاط ضعف بارکد ها را پوشش می دهند که مهم ترین آن افزایش ظرفیت ذخیره سازی اطلاعاتی آن است. این نوع کد ها فضای کم تری به نسبت بارکد اشغال می کند و در صورتی که بخشی از آن مخدوش شود، اسکنر یا قرائت گر می تواند اطلاعات را بازیابی کند.

به همین دلیل نسبت به بارکد ها، راحت تر اسکن و خوانده می شود. (حتی در زوایای کور نسبت به قرائت گر و یا اسکنر). از دیگر مزایای آن در دسترس بودن اپلیکیشن اسکن آن ها برای تلفن های همراه هوشمند می باشد.

کد های دو بعدی انواع مختلفی دارند که برخی از آن ها با کد های یک بعدی تلفیق شده اند و کارایی خاص خود را دارند.

انواع کدهای دو بعدی :

  • QR Code) Quick Response Code)
  • AZTEC Code
  • Data Matrix
  • MAXI Code
  • PDF 417
  • Coda Block-F
  • Microsoft Tag

کد های دو بعدی بر روی هولوگرام می تواند مکمل نقش امنیتی هولوگرام باشد و سطح الصاق خود را به صورت الکترونیکی نیز ایمن نگاه دارد. نمونه زیر هولوگرامی است که با کد دو بعدی و شماره سریال ایمن تر شده است.