برچسب اصالت، راهی در جهت شناخت دارو های تقلبی توسط عموم . رئیس سازمان غذا و دارو ، دکتر احمد شیبانی گفت : حدود نود درصد دارو های موجود در کشور دارای برچسب اصالت هستند وی افزود این برچسب راهی برای شناخت دارو های اصلی از تقلبی می باشد. وی نیز اشاره ای به تلاش های دست اندر کاران صنعت دارو در داخل کشور داشت و همچنین افزود، از برنامه های این سازمان میتوان به جهت تولید داخلی و شکستن انحصار دارویی اشاره داشت که در راس کار قرار دارند. همچنین اشاره ای داشت که تا آخر سال تمامی دارو های موجود در کشور بصورت صد درصد از برچسب اصالت برخوردار خواهند شد، اما چگونه میتوان از تقلبی بودن یا اصل بودن دارو اطمینان پیدا کرد؟ با توجه به هولوگرام روی جعبه دارو به راحتی می‌توان با ارسال شماره حک شده به پیامک سازمان نسبت به تقلبی یا اصل بودن دارو پی ببرید.