هولوگرام رول را در واقع از پشت سر هم قرار دادن برچسب سرد هولوگرام ایجاد میکنند . هولوگرام رول معمولا به صورت رول و با توجه به متراژی که مورد نیاز مشتری می باشد عرضه میگردد . همچنین باید گفت هولوگرام رول نیز در عرض های مختلفی جهت ارائه به مشتریان زده میشود . اما چرا هولوگرام بصورت رول سفارش داده میشود ؟ همانطور که میدانید از هولوگرام رول برای تکمیل برخی از کارها به مانند لیبل زدن پس از چاپ استفاده میشود. در ادامه نیز به مشاهده تصویری از هولوگرام رول خواهیم پرداخت .

rol-hologram