شماره سریال هولوگرام

شماره سریال هولوگرام


شماره سریال هولوگرام چیست 

شماره سریال هولوگرام

برای بالا بردن امنیت و ایجاد قابلیت رهگیری و پیگیری هولوگرام ها، می توان از کد های دو بعدی به صورت چاپی روی لیبل ها استفاده کرد. کد های دو بعدی می توانند میزان اطلاعات قابل قبولی را ذخیره سازی کنند .

یکپارچگی سیستم های دیجیتال با هولوگرام و افزودن قابلیت رهگیری و پیگیری توسط شماره سریال و اطلاعات متغیر   یکی از آیتم های پیشنهادی برای بالا بردن ویژگی امنیتی و ایجاد قابلیت رهگیری در اسناد، مدارک و در سطح عمده تر، کالا ها در بحث حفاظت از برند، استفاده از اطلاعات متغیر و شماره سریال می باشد که با هزینه ای اندک قابل اجرا هستند. برچسب های امنیتی هولوگرام نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با اعمال شماره سریال، امنیت آن ها، در سطحی بالاتر تامین می شود.

شماره سریال ها در لیبل های  هولوگرام، به دو صورت قابل چاپ هستند: الف. توسط ماشین های لیبل پرینت (Label Print) که با سیستم ترمال ترنسفر (Thermal Transfer) کار می کنند. ب. توسط اشعه لیزر، که روی لیبل  هولوگرام سریال را حک می کند.

اطلاعاتی که توسط سیستم ترمال ترنسفر (انتقال حرارتی) چاپ می شوند، خوانایی بیشتری دارند و در نگاه اول کاملا قابل مشاهده هستند و توسط قرائت گر های عادی نیز خوانده می شوند. در حالی که اطلاعاتی که به صورت لیزری روی هولوگرام حک می شود، به اندازه ی تکنیک قبلی، قابل مشاهده نیستند و در عین حال، به علت خاص تر بودن شرایط تولید، دارای امنیت به مراتب بیشتری می باشد.