در عرض و یا طول کارت هم میتوان از  هولوگرام معمولی و هم از هولوگرام های قطعه و یا … استفاده کرد . اما با توجه به موارد امنیتی بالاتر ، بهترین گزینه را استفاده از هولوگرام شفاف سرتاسری کارت می دانند.

پس زمینه های امنیتی: استفاده از طرح های سفارشی هرگونه تحریف را کاهش داده و بهترین نوع چاپ برای خطوط ظریف را میتوان به چاپ رنگین کمانی نسبت داد. این نوع چاپ هم از نظر امنیت و هم از نظر طرح کاملا تضمین شده می باشد.

ساختار سطحی: در این نوع ساختار میتوان از طرح های دکوری و تزئینی برای بهتر شدن گرافیک در سطح کار استفاده کرد.

مرکب های امنیتی: همانطور که می دانید، مرکب های مختلفی در جهت چاپ اطلاعات وجود دارند که درواقع مرکب های uv و IR را میتوان از جمله رایج ترین مرکب ها در امر چاپ اطلاعات نام برد.

ساختار قابل لمس: همانطور که می دانید میتوان برخی اطلاعات را بصورت برجسته و یا با استفاده از نوعی لیزر بصورت حکاکی روی کارت درج کرد، در اینصورت به راحتی با لمس ، قابل تشخیص می باشند از همین رو میتوان گفت در این روش هم دستکاری اطلاعات به نوعی بسیار پایین می باشد.

حکاکی لیزری چندتایی: سوزاندن اطلاعات روی متریال کارت به حکاکی لیزری چند تایی شهرت دارد که در اینصورت نیز اطلاعات روی کارت را میتوان بصورت دائمی درج کرد. لذا در هر زاویه اطلاعات مختص به آن به نمایش در خواهد آمد. هر گونه دستکاری روی این کارت، با تخریب اطلاعات زاویه ای از کارت همراه خواهد بود.

بارکد: همانطور که می دانید بارکد ها قابل کد گذاری می باشند ، چه یک بعدی و چه بیش از دو بعد را شامل شوند . بارکد ها در واقع از ویژگی منحصر به فردی برخوردار هستند که آن هم رمزگذاری فوق قوی روی اطلاعات می باشد . استفاده از میکروپروسسور و یا حافظه، همانطور که می دانید و بسیاری از کارت های درون جیب شما به مانند کارت سوخت و یا … ممکن است با استفاده از این قطعه طراحی شده باشد ، باید گفت در این نوع کارت ها تمامی اطلاعات یک کارت در قسمت دیجتالی آن قرار میگیرد که همین امر باعث هوشمند سازی کارت میشود .