علل غیر قابل کپی بودن هولوگرام ، همانطور که می دانید در جهت تولید و ساخت هر هولوگرامی مسیر های پر پیچ و خمی را باید طی کرد ، از همین رو در جهت تولید هولوگرام و طراحی و رمز گذاری آنها نیاز به نرم افزار های بسیار گران قیمت می باشد که در آزمایشگاه های بسیار پیشزفته موجود هستند ، از همین رو کپی برداری از  هولوگرام برای جاعلین غیر ممکن می باشد . به جرات میتوان گفت ساخت مشابه هر هولوگرامی به هیچ وجه ممکن نمی باشد، حتی اگر تمامی مراحل ساخت و شرایط یکی باشد اما باز هم تفاوت هایی میان هر دو نمونه وجود خواهد داشت.