فرش قرمز دنیای ارتباطات برای هولوگرافی

  این روزها در دنیای ارتباطات از فناوری جدیدی سخن به میان آمده است که می توان آن را معجزه رسانه در قرن بیست و یکم نامید. هولوگرام های سه بعدی کلید ورود به دنیای جدید ارتباطات است. با استفاده از این فناوری شما می توانید هنگام تماس تلفنی، تصویر سه بعدی شخصی را که در آن سوی خط تلفن با او در حال مکالمه هستید، مشاهده کنید. در حقیقت این شیوه جدید در ارتباطات، امکان تماس تلفنی سه بعدی است. برای ایجاد تماس سه بعدی شخص باید در مقابل یک دوربین اختصاصی که به دو عدسی و یک میکروفن مجهز شده، قرار گیرد. دو تصویر ایجاد شده از طریق این عدسی در هم ادغام شده و در نهایت یک تصویر سه بعدی از طریق خط اینترنت ارسال خواهد شد.   گیرنده تماس به کمک دستگاه هولوگرام، تصویر سه بعدی ارسالی را دریافت می کند و این تصویر با استفاده از یک پروژکتور لیزری روی صفحه ای از بخار آب نمایان می شود. ویژگی جالب توجه این تصویر سه بعدی این است که در زمان واقعی صحبت کرده، به صحبت های تماس گیرنده گوش می کند و حتی می تواند حرکت کند.   در حقیقت، در این شیوه جدید ارتباطی، تصویر مجازی سه بعدی فردی را که با او در حال مکالمه هستید، می بینید. شرکت ارائه کننده این فناوری از عرضه مدل عملیاتی گوشی هایی با قابلیت ارسال و دریافت تصاویر سه بعدی خبر داده است که پس از ساخت سیستم های تعاملی هولوگرام سه بعدی ارائه خواهد شد.