مزیت و معایب نوار های مغناطیسی روی کارت، همانطور که می دانید مواد مغناطیسی در حالی که با آهن ربا در ارتباط باشند از بین خواهند رفت، اما از جمله مزیت بزرگ نوار HICO میتوان به عدم پاک شدن آن در صورت قرار گرفتن در مجاورت آهن ربا اشاره داشت. استاندارد نوار های مغناطیسی در ISO/IEC 7811 تعریف شده است که بیانگر اطلاعاتی از جمله روش های کدگذاری و محل قرار گیری نوار مغناطیسی روی کارت می باشد. اما نوار مغناطیسی امنیتی روی کارت ها میتواند معایبی را هم با خود به همراه داشته باشد؟ بله از جمله معایب نوارهای مغناطیسی میتوان به پاک شدن اطلاعات کارت در صورت قرار گرفتن در مجاورت با آهنربا اشاره داشت و دیگر آنها اطلاعات ممکن است به راحتی تغییر یابند. اما جای نگرانی نیست، زیرا که تولید کنندگان اینگونه نوار های مغناطیسی امنیتی، در جهت رفع این مشکلات نیز از تکنیک ها و روش های مختلفی در جهت بالا بردن امنیت و حفاظت اینگونه کارت ها استفاده کرده اند. به عنوان مثال میتوان به شرکت معروف German Eurocheque اشاره داشت که کد غیرقابل تغییر و نامرئی ای روی بدنه کارت ایجاد کرده است که تغییر اطلاعات آن به هیچ وجه ممکن نمی باشد .