معرفی روش‌های ایجاد امنیت توسط طراحی امنیتی و تکنیک‌های آن در اسناد و مدارک

 

گرافیک یک سند چه از لحاظ بصری و چه از نظر امنیتی، در این مرحله ایجاد می شود. طراحی ها به گونه ای هستند که بازتولید غیرممکن و پیچیده ای دارند و یا این که در صورت کپی یا اسکن، نسخه فرعی و تکرار شده را آشکار می سازند. برای تولید این ویژگی ها در اسناد و مدارک امنیتی، باید از نرم افزار های خاص تولید شده برای این منظور استفاده شود. طراح با استفاده از امکانات و ابزار های نرم افزار و به کارگیری مهارت و خلاقیت خود جلوه هایی خاص با ویژگی های منحصر به فرد تولید می کند. بعضی از این طرح ها برای مخاطب عام نامحسوس هستند و هنگام جعل یا تحریف سند، این سوءاستفاده را آشکار می سازد.
 
شرکت های AGFA ، JURA و AMGRAF برجسته ترین نرم افزار های طراحی امنیتی را به بازار ارائه کرده اند که هرکدام ابزار قوی و پیش رفته ای را برای طراحان فراهم کرده اند که می توانند با استفاده از آن ها، گرافیک خاص و ظریف مورد نظر خود را طراحی کنند. این طرح ها می تواند در زمینه کار قرار گیرد و یا این که به عنوان یک گرافیک اصلی در سطح سند استفاده شود. در حاشیه ها و اطراف مدارک نیز منحنی های فرموله هندسی و نقوش خاص به کار گرفته می شود که هر کدام به نحوی نقش خود را در امنیت سند ایفا می کنند.
 
طراحی سند باید در عین دارا بودن عناصر امنیتی لازم که مقیاس بندی شده و دقیق هستند، یک پارچگی لازم را داشته باشد و اجزای آن تفکیک شده به نظر نرسد. یک نرم افزار قوی با تسریع عملیات طراحی و تسهیل تولید هر عنصر امنیتی به این هماهنگی و یک پارچگی کمک بسیاری می کند.
 
هر چه طراحی ها و تدابیر در نظر گرفته شده بیش تر و پیچیده تر باشد، تولید و چاپ آن نیز دشوار تر خواهد بود ولی سند در برابر جعل و تحریف ، ضمانت بیشتری را ارائه می دهد. این آیتم ها دارای مراتب مختلفی است که با چاپ امنیتی که مرحله ی ادغام طراحی، کاغذ امنیتی و مرکب امنیتی است اجرا می شوند.
چند نمونه از این جلوه های طراحی:
  • طرح های منحصر به فرد و گیلوش ها
  • انواع المان های میکرونی
  • تصاویر مخفی
  • تصاویر پنهان
  • تصاویر سی- ترو
  • پانتوگراف ها
  • و …