تبلیغات هلوگرافیک ، همانطور که می دانید با پیشرفت علم و پدیدار شدن دستگاه های پیشرفته تر رقابت نیز بین شرکت های سازنده بسیار بیشتر از قبل شده است، از همین رو اکثر شرکت ها در تلاشند تا همواره با ایجاد طرح های جذاب و خلاقانه مشتری را به سمت خود سوق دهند. از زمان استروسکوپ های قدیم تا سینماهای سه بعدی امروزی تصاویر سه بعدی همواره پدیده ای قابل توجه بوده است. طبق در نظر داشتن این ویژگی ،اگر محصولی بصورت سه بعدی نمایش داده شود ، مسلم است که دیدگان همگان را به سوی خود خیره خواهد کرد،  و برای همیشه در ذهن مشتری ثبت خواهد شد. از همین رو میتوان گفت اکثر شرکت های معروف در این زمینه در حال استفاده و بکارگیری این روش می باشند. به این صورت که تصویر سه بعدی کالای مورد نظر به صورت معلق در یک جعبه خاص ایجاد می شود. تصویر سه بعدی را می توان با افکت های نوری و تصویری دیگری تلفیق کرد و جلوه ای به یاد ماندنی ایجاد کرد. جدای از آن نیز می توان از محصول واقعی درون جعبه استفاده کرد و روی آن افکت های زیبای سه بعدی را پیاده سازی کرد.