هولوگرام و جعل مدرک تحصیلی ، با توجه به صحبت های معاون آموزش متوسطه ، در حال حاضر ریز نمرات و یا مدارک دیپلم با چاپ روی برگه های معموله به دانش آموزان ارائه میگردد اما در صورتیکه این امر باید روی برگه های مختص به خودش صورت بپذیرد تا امکان جعل آن نیز وجود نداشته باشد . همچنین نیز او اظهار داشت : باید قوانین بازنگری شود تا جلوی سوء استفاده کسانی که به جعل مدارک تحصیلی اقدام می کنند، گرفته شود.  سحرخیز اضافه کرد: مدارک تحصیلی باید دارای هولوگرام خاص و رمز باشد و مهر و امضای زنده نیز بر روی هر مدرک درج شود.  چاپ هولوگرام ایران ارایه دهنده انواع خدمات طراحی ، تولید و چاپ انواع برچسب هولوگرام با ضریب امنیت های مختلف میباشد . علم هولوگرافی در قالب برچسب های امنیتی برای تولید کنندگان این امکان را فراهم مینماید که کالاهای خود را با برچسب های ضد تقلب و ضد جعل امن ساخته و کاربران از خرید کالای اصلی رضایت کامل را داشته باشند .  شرکت چاپ هولوگرام ایران با استفاده از دانش روز دنیا و همسو با پیشرفت صنعت هولوگرام اقدام به تولید انواع برچسب های هولوگرام در داخل کشور می نماید. از همین رو میتوان گفت که امنیت در واقع به فرآیندی در جهت جلوگیری از در دسترس قرار گرفتن خدمات و یا محصولاتی بصورت غیر مجاز می باشد در واقع میتوان گفت که این اقدام هم به نوع خودش حفاظت منابع و اطلاعات می باشد .