طرح شبنم ، همانطور که می دانید طرح شبنم از جمله قدم هایی می باشد که اخیرا صورت گرفته است، در واقع خدمات پس از برچسب دار شدن وارد بازار میشوند تا مشتری به راحتی توانایی تشخیص کالای اصل از تقلبی را نیز داشته باشد و در نتیجه دست جاعلین در این خصوص کوتاه شود . اما از جمله اهداف کلی ایجاد این طرح میتوان به تقویت سیاست گذاری و کنترل دولت در پخش کالا و خدمات اشاره داشت . علاوه بر آن نیز آسان تر اجرا شدن ساست های دولت در کنترل بازار و اطمینان مردم از نقش دولت روی نظارت بر کالا های وارداتی به بازار و همچنین جلوگیری از پخش کالا های قاچاق .