هولوگرام با طرحهای عمومی

ویژگی استفاده از هولوگرام با طرحهای عمومی (General Pattern) قیمت مناسب آن می باشد. این نوع هولوگرام میتواند در رنگها و اشکال مختلف و با استفاده از عناصر تولیدی دیگر مثل شماره سریال و غیره تولید گردد. این نوع برچسب جهت سفارشات محدود و در مواردی که سطح امنیتی بالا و مطلوبی مورد نیاز نمی باشد کاربرد دارد. هولوگرام با طرح‌های عمومی