هولوگرام ضد سرقت ، از جمله ویژگی های اینگونه از هولوگرام ها میتوان به عدم انتقال آنها اشاره داشت زیرا برداشتن آنها از روی کالا به سختی میسر می باشد ضمن انجام اینکار نیز هم به به هولوگرام و هم به سطح کالا نیز آسیب رسیده میشود و به همین علت میتوان گفت از جمله پر کاربرد ترین نوع  هولوگرام ها می باشد . همچنین هولوگرام ضد سرقت را میتوان با توجه به نیاز مشتری در سطح مختلفی از امنیت و همچنین بصورت رول یا کاغذ نیز تولید نمود .