هولوگرام شیت ، همانطور که می دانید از جمله معمول ترین نوع هولوگرام ، میتوان به هولوگرام شیت (هر شیت حدود شانزده در شانزده سانتی متر می باشد) اشاره داشت که به راحتی میتوان آن را روی هر سطحی چسباند و معمولا در هر شیت با توجه به اندازه برچسب ها ، تعداد مختلفی برچسب در هر شیت قرار میگیرد . در ادامه نیز تصویری از هولوگرام شیت را مشاهده خواهیم کرد .

i,هولوگرام شیت