کار ما و دنیای‌ هولوگرافیک ‌(سه‌ بعدی‌)

 

“مایکل‌ تالبوت‌” در کتاب‌ خود با عنوان‌ جهان سه بعدی‌ جهان‌ هستی‌ را به عنوان‌ یک‌  هولوگرام‌ (عکس‌ سه‌ بعدی‌) مورد بررسی‌ قرار می‌دهد. او به ‌برخی‌ از عقاید “کارل‌ پیبرام‌” اشاره می‏کند. “پیبرام‌” از خود سؤال‌ می‌نمود که آیا ممکن‌ است‌ آنچه‌ عارفان‌ قرن‏هاست‌ می‌گویند واقعیت‌‌ داشته‌ باشد، مبنی‌ بر اینکه: «واقعیتی‌ که‌ می‌بینیم‌ سراسر توهم‌ و تخیل‌ است‌ و آنچه‌ که ‌پیرامون‌ ما وجود دارد در حقیقت‌ سمفونی‌ عظیمی‌ از انعکاس‌ و تشدید امواج‌ می‌باشد؛ یعنی‌ «دامنه‌ای‌ از فرکانس‌ها» که‌ تنها پس‌ از ورود به‌ حواس‌ما مبدل‌ به‌ جهان‌ آن‌ گونه‌ که‌ ما می‌شناسیم‌ می‌گردند؟»
ما معتقدیم‌ که‌ دربدن‌، ذهن‌، روح‌ و احساساتمان‌ دارای‌ توانایی‌هایی‌ تقریباً جادویی‌ جهت‌ خلق‌ واقعیت‌های‌ خود هستیم‌. گویی‌ هر آنچه‌ که‌ نیاز داریم‌ یا در زندگی‌هایمان‌ طالب‌ آن‌ هستیم‌ را می‌توانیم‌ از این‌ جهان‌هولوگرافیک‌ یا «معجون‌ عظیم‌» بیرون‌ بکشیم‌. به نظر می‌رسد واقعیت‌های‌ بسیاری‌ امکان دارد و بزرگترین‌ پوچ‌اندیشی‌ آن‌ است‌ که‌ گمان‌ کنیم‌ تنها یک‌ واقعیت‌ درست‌ است‌. تمامی‌ واقعیات‌ از اعتبار خاص‌ خود برخوردارند اما کاملا ًصحیح‌ نمی‌باشند. افرادی‌ که‌ عمیقاً دیگر ابعاد را نیز در حالت‌ خواب‌، یا ازطریق‌ مدیتیشن‌ یا از طریق‌ کشف‌ و شهود تجربه‌ می‌نمایند به‌ واقعیتی‌ کاملاً متفاوت‌ با واقعیت‌ معمول‌ آدمی‌ پی‌می‌برند. هرچه‌ بیشتر دریچه‌ای‌ به‌ سوی‌ دیگر واقعیت‌ها بگشاییم‌ واقعیت‌ انسانی‌ ما سهل‌تر خواهد بود زیرا از آگاهی‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ امکانات‌ موجود برخوردار می‌گردیم‌. از طریق‌ این‌ «معجون‌» سه‌ بعدی‌ که‌ حاوی‌ همه‌ چیز (گذشته‌، حال‌، آینده‌، انرژی‌های‌ تجسم‌ یافته‌ و تجسم‌ نیافته‌) است و از طریق‌ تشدید و انعکاس‌ ارتعاشات‌، درک‌ بزرگ‏تر و کیفیت‌های‌ جدیدی‌ را برای‌ بودن‌ بیرون‌ می‌کشیم‌.
 
در این‌ جهان‌ یا «معجون‌ سه‌ بعدی‌» ماده‌ای‌ ازلی‌ موجود است‌ که‌ «آکاشا» نامیده‌ می‌شود که‌ بر روی‌ آن‌ نه‌ تنها گزارش ‌شخصی‌ هر فرد بلکه‌ اعمال‌ دیگران نیز طرح می‌گردد. هنگامی‌ که‌ شخص‌ توانایی‌ وارد شدن‌ به‌ این‌ انرژی‌ها را کسب می‏کند نه ‌تنها قادر به‌ خواندن‌ گزارش‌های‌ آکاشیک‌ خود می‏گردد بلکه‌ می‌تواند اطلاعات‌ دیگران‌ را نیز بخواند. می‌توانیم‌ از تجارب‌ ثبت‌ شده‌ بر روی‌ آکاشا چیزهایی‌ بیاموزیم‌ (به فصل‌ ۶ مراجعه‌ کنید).
 
همچنین‌ همگی‌ ما به‌ آنچه‌ «ناخودآگاه‌ جمعی» (یا ضمیر ناخودآگاه‌ جمعی‌) نامیده‌ می‏شود نفوذ می‌کنیم‌. این‌ انرژی‌ شامل‌ مجموع‌ تجارب‌ بشری‌ با ترس‏ها و انحرافات‌ آن‌ و همچنین‌ فراگیری‌ و رشد بشر‌ می‌باشد. هنگامی‌ که‌ مهارت‏های‌ جدید در قلمرو شخصی ما به وجود می ‏آید، چکیده‌ای‌ از این‌ رویداد به‌ ناخودآگاه‌ جمعی وارد می‌شود. تبدیل‌ تمایلات‌ منفی‌ به‌ گرایش هایی مثبت‌ نیز بر ناخودآگاه‌ جمعی‌ اثر می‌گذارد. ما می‌توانیم‌ از این‌ دریاچه‌ انرژی‌ تجربه‏ های مشترک‌ جهت‌ کمک‌ به‌ زندگی‌هایمان‌ بهره ببریم.
 
همچنین‌ یک‌ جریان‌ جهانی‌ از آگاهی‌ نیز وجود دارد که‌ شامل ‌دستاوردهای‌ معنوی‌ و روحانی‌ مردم‌ است. این‌ جریان‌ برای‌ استفاده‌ ما نیز در دسترس است‌. تمامی‌ این‌ انرژی‌ها قسمتی‌ از جهان‌ سه‌ بعدی است.