برچسب امنیتی تگ لیبل ، از جمله برچسب هایی می باشد که به جهت جلوگیری از سرقت و معمولا در انبار ها و فروشگاه ها بکار برده میشود . در ساخت برچسب تگ لیبل از مدار مغناطیسی استفاده شده است که از بیرون بردن قاچاقی کالا از انبار و یا سرقت نیز میتواند جلوگیری کند. این برچسب در انواع رول، دایکات، پانچ، شیت، پرفراژ و … ساخته و ارائه میگردد . در ادامه نمونه ای از تصویر این برچسب را مشاهده خواهید کرد .

Tag Label