مزایای استفاده از RFID ، همانطور که می دانید هم تگ ها و هم کد خوان ها از شکل های گوناگون و همچنین در اندازه های گوناگونی یافت میشوند، معمولا سازمان ها و یا اداره جات هایی که از اینگونه تگ ها استفاده میکنند از انعطاف بالایی برخوردار خواهند بود که آن هم نیز به جهت آزادی در جهت حرکت تگ ها می باشد . طی این مطلب از سایت فراگرصنعت خواهیم پرداخت به برخی از مزایای استفاده از فناوری RFID :

  • تگ ها را میتوان در هر ماده ای جاساز کرد، به گونه ای که اثری از آنها یافت نشود .
  • با توجه به تنوع در اندازه و شکل تگ ها، مصرف کننده می تواند به انتخاب خود و با در نظر داشتن نیاز خود هر یک از آنها را انتخاب کند.
  • در صورتیکه تمایل به خواندن کد آنها داشته باشید ، نیازی به قرار گرفتن در دید مستقیم نمی باشد .
  • از دیگر مزایای آن میتوان به عدم دسترسی به سریال آنها اشاره داشت .
  • استهلاک و از بین رفتن نیز در تگ ها صادق نمی باشد .