معرفی افست خشک و تفاوت‌های آن با افست معمولی

 

افست مورد استفاده در چاپ های امنیتی، با دو تکنیک اجرا می شود:

  • Wet Offset یا افست خیس (افست معمولی – conventional – و رایج)
  • Waterless Offset یا افست خشک

تفاوت افست خشک با افست معمولی در این است که در افست خیس از محلول رطوبت دهی (Fountain Solution) برای گزینش مرکب توسط پلیت استفاده می شود (تقابل آب و مرکب) ولی در افست خشک، جنس پلیت به تنهایی باعث انتخاب نواحی چاپی می شود و محلول رطوبت دهی در این سیستم حذف شده است.

جنس پلیت در افست خشک شامل لایه پلیمری که جاذب مرکب است و لایه سیلیکونی که مرکب را دفع می کند. این دو لایه روی یک ورق آلومینیومی که بدنه اصلی پلیت را تشکیل می دهد، قرار دارند. بدیهی است که جنس مرکب مصرفی در این دو روش نیز متفاوت می باشد.

حذف محلول رطوبت دهی در افست خشک، مزایایی را به همراه داشته است که آن را در چاپ امنیتی محبوب تر از افست معمولی است.

جلوگیری از اتلاف آب صنعتی، دوستدار محیط زیست بودن، دات گین (Dot Gain) کم تر، دانسیته بالای مرکب مصرفی، ایجاد تصاویر شارپ تر و دقیق تر ، قابلیت چاپ بر روی سطوح غیرجاذب مثل پلاستیک، فرایند ساده تر، تبدیل پروسه شیمیایی به فیزیکی در انتقال مرکب، انتخاب مرکب هوشمند تر و کارامد از مزایای غیرقابل چشم پوشی افست خشک می باشد.

افست