واترمارک یا نقش‌آب چیست؟ روش‌های تولید واترمارک چگونه است؟

  واترمارک ها نیز ویژگی هستند که در مرحله تولید کاغذ ایجاد می شوند و قدمت بسیار زیادی دارند. اولین بار شرکت فابریانو در کشور ایتالیا این پدیده را تولید کرد. معمولا در اکثر اسکناس ها و چک پول ها از واترمارک به عنوان یک ویژگی امنیتی آشکار استفاده می شود. واتر مارک به دو روش تولید می شود که هرکدام جلوه ای مخصوص به خود را روی کاغذ به جای می گذارد. تولید واترمارک روی کاغذ های کیفیت بالا امکان پذبر است. طرحی که روی آن نقش می بندد از اختلاف ضخامت کاغذ در نواحی مختلف آن به وجود می آید. واترمارک در حالت عادی نیز مشاهده می شود ولی هنگامی که در مقابل نور مستقیم قرار می گیرد طرح خود را به شکل بهتر و قابل توجهی نشان می دهد.

  • Dandy Roll: در این روش با استفاده از یک نورد (Roller) سبُک که طرح مورد نظر روی آن به صورت خطی برجسته (Emboss) شده است، نقش واترمارک صورت می گیرد. خطوط کم رنگ و ضعیف را با سیم در جهت موازی با محور نورد قرار می دهند و خطوط قوی تر و Bold، را با زنجیره ای از سیم موازی با محیط ایجاد می شوند چرا که باعث تاثیرگذاری بیشتری روی خمیر کاغذ می شوند. به همین علت به این تکنیک Wire mark نیز می گویند. در جاهایی که ضخامت کاغذ کاهش می یابد، نور از الیاف کاغذ عبور می کند و نقش آن روی کاغذ ایجاد می شود.
  • Cylinder Mould: در این سیستم امکان ایجاد واترمارک به صورت سایه روشن دار (Tonal) وجود دارد و تصاویر با کیفیت و Highlight دار و مرغوب، همانند تصاویر پرتره روی اسکناس ها و چک پول ها با این تکنیک صورت می گیرد. این سیستم به صورت قالب نر و ماده تغییر ضخامت را در سطح کاغذ ایجاد می کند و تصاویر مورد نظر را روی کاغذ منتقل می کند و ضخامت های متنوع و جزئیات بیشتری را ایجاد می کند.